یادهای ماندگار

از امروز دست به كار تزكية نفس مي شوم

دستنوشته ای تکان دهنده از شهید تازه تفحص شده ، فرامرز بهروان

بالانویس:

متن زیر مشارطه های شهید بهروان برای برنامه ی خودسازی و تزکیه نفس بوده است که خدمت مخاطبین عزیز تقدیم می گردد.

 

از امروز دست به كار تزكية نفس مي شوم

دستنوشته ای تکان دهنده از شهید تازه تفحص شده ، فرامرز بهروان

اين برنامه را كه مي ريزم حتماً بايد اجرا شود و در غير اين صورت تنبيه به دنبال خواهد داشت و تنبيه بستگي به نوع و علت سهل انگاري دارد .

برنامه از اين قرار است :

«محمد » صبح كه بيدار مي شوي نماز صبح و مناجات را به جا مي آوري ودرصورت قضا، قضاي صبح را، سپس مقداري نرمش و ورزش مي كني .

بعد از آن صبحانه مي خوري و درغذاخوردن نبايد حرف بزني ونسبت به غذا نبايد نا شكري نمايي و بعد از غذا حمد و ستايش كني خداي متعال را ، بعد از آن لباس مدرسه مي پوشي و سپس به مدرسه مي روي.

 در ساعت دو و نیم که از مدرسه بر ميگردي تا ساعتي كه غذا آماده شود مقداري به كتابها بنگر تا ببيني چه بايد بخواني، اگر نماز نخوانده اي نماز را بجاي بياور و بعد از غذا كه حمد و ستايش ميكني ، پاي درس ها مي نشيني نمازهاي يك ماه قضايي را بخواني و از حال شر وع مي كني براي تزكية نفس و با نفس اماره به مبارزه بر مي خيزي تا اينكه كاملاً )نه كاملا كه تو نمي تواني بلكه حداكثر سعي خود را ميكني تا(  فردي باشي كه سرمشق جامعة اسلامي باشد. و با دشمنان آن چنان رفتار كن كه شايستة آنان است و با دوستان آن گونه رفتار كن كه شايسته ولي بيشتر باشد.

از امروز دست به كار تزكية نفس مي شوم و از هيچ مشكلي هراس ندارم و به پيش مي روم تا به هدف نهايي خود كه همان الله باشد برسم و اين برگه را نزد خود نگه ميدارم .

و انسان بايد كارو كوشش بكند كار اصلي من درس خواندن و مطالعه است و تا آنجا كه ميتوانم بايد به درسهايم برسم و درس ميخوانم با نام خدا و با ذكر او.

قلبمان بايدبراي خدا بتپد و براي اينكه فردا بتوانيم به جامعه خدمت كنيم درس ميخوانيم و بعد از اينكه درس هاي ر وز را تمام كردم اگر خانه كاري داشت و يا خودم كاري داشتم به شهر مي روم و انجام ميدهم و نماز مغرب و عشاء را در مسجد به جا آورده و به خانه بر مي گردم.

اگر هم تلويزيون فيلم خوبي داشت فيلم را نگاه مي كنم و اگر نداشت پاي درس مي نشينم و اگر تلويزيون فيلمي داشت بعد از فيلم پاي درس هاي فردا مي نشينيم و خوب آنها را ميخوانم ودر آخر شب بعد از خواندن آياتي از كلام الله مجيد با ياد خدا و به اميد پيروزي هرچه بيشتر و به اميد اينكه فرداي بهتر داشته باشم بخواب ميروم.

در روزي كه برنامة تكواندو دارم بعد از اينكه درسهاي روزانه را تمام كردم به تكواندو ميروم و بعد از آمدن از ورزش پاي درس هاي شبانه خود مي نشينم. و در روزهايي كه به استادیوم  مي روم و نمي توانم به مسجد بروم نبايد نماز مغرب عشايم را فراموش كنم.

 

شهید فرامرز بهروان» متولد ۱۳۴۶ در مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۶۳ در عملیات بدر و در شرق دجله جاویدالاثر گردید و پس از ۳۶ سال پیکر پاک و مطهرش در مهرماه ۱۳۹۹ به شهر و دیارش دزفول بازگشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا