خاطره شهدا

     تک پسرِ حاج حسن ( قسمت سوم )

    بالانویس: از کودکی که پایم به شهیدآباد باز شد، تصویر شهید محمد مهتدی که در ردیف اول قطعه ۲ در…
    دکمه بازگشت به بالا